ОЮУНХАНДЫН ЦОЛМОН


Оюунхандын ЦОЛМОН
Хуульч, Өмгөөлөгч

Оюунхандын ЦОЛМОН

Хуульч, Өмгөөлөгч


Хууль зүйн бакалавр, LL.B (МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)


О.Цолмон нь Өмгөөллийн “И Эл Би Партнерс” ХХН-д 2014 оноос эхлэн ажиллаж байгаа бөгөөд олон улсын эрх зүй, иргэний эрх зүйн, захиргааны эрх зүй, компанийн эрх зүй, үл хөдлөх хөрөнгө, газрын эрх зүй болон цагаачлалын эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн. Тэрээр туршлагатай гэрээний мэргэжилтэн бөгөөд гэрээтэй холбоотой олон тооны асуудлаар үйлчлүүлэгчдэд зөвлөгөө өгөх, гадаадын хөрөнгө оруулагч болон гадаадын хөрөнгө оруулалтай хуулийн этгээдэд визийн зөвшөөрөл, цагаачлалтай холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх, хуулийн магадлан шалгалт хийж ажилласан туршлагатай. О.Цолмон нь захиргааны болон иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлүүлэх туршлагатай бөгөөд Англи хэлтэй.