ХУУЛЬЧДЫН БАГ


Бид багаар ажилладаг

Бид нэг талаас өөрсдийн мэргэшсэн хуульч, өмгөөлөгчдийн үндсэн баг дээрээ тулгуурлан ажиллахын зэрэгцээ бусад мэргэшсэн хуульч, өмгөөлөгчидтэй нягт хамтран ажилласны үндсэн дээр хууль зүйн чанартай үйлчилгээг үзүүлдэг. Манай хуульчдын үндсэн багт Монгол Улсын болон ХБНГУ-ын хуульч, өмгөөлөгч, зөвлөхүүд ажиллаж, Монгол, Герман, Англи, Орос, хэл дээр үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулдаг.

 

 


МАНАЙ ХУУЛЬЧИД


Партнер, өмгөөлөгч     

Партнер, өмгөөлөгч 

Хуульч, өмгөөлөгч

Хуульч, өмгөөлөгч

Хуульч, өмгөөлөгч