ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ


Бүтээлч шийдэл

Mанай “ELB Partners” хуулийн фирм нь танд тулгарсан аливаа бэрхшээлтэй хууль зүйн асуудлыг шийдвэрлэж чадах бодит туршлага, чадвартай бөгөөд та манай фирмийг сонгон бидэнтэй хамтран ажилласнаар бид таньд дараах чиглэлээр иж бүрэн чанартай хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг байнга үзүүлнэ.

 

 • Компани үүсгэн байгуулах
 • Компанийн засаглал
 • Монополь ба Өрсөлдөөн
 • Хөдөлмөрийн харилцаа ба тэтгэвэр тэтгэмж
 • Компанийг өөрчлөн байгуулах, шинэчлэн зохион байгуулах
 • Гадаадын этгээдтэй хийх хэлцэл
 • Хувьцаа болон хөрөнгө худалдан авах
 • Хувьцааны хөрөнгө оруулалт ба хөрөнгө зуучлах
 • Дотоодын болон гадаадын хөрөнгө оруулалт
 • IPO болон нэмж хувьцаа гаргах
 • Лиценз болон зөвшөөрөл
 • Дэд бүтэц ба зам тээвэр
 • Уул уурхай
 • Газрын тос ба цөмийн энерги
 • Сэргээгдэх эрчим хүч
 • Цагаачлал
 • Нээлттэй тендер ба концесс
 • Гаалийн эрх зүй ба гадаад худалдаа
 • Олон улсын худалдааны эрх зүй
 • Олон улсын гэр бүлийн эрх зүй
 • Хүний эрх