БИДНИЙ ТУХАЙ


Онцлог, давуу тал

Өмгөөллийн “И Эл Би Партнерс” ХХН нь Монгол Улсад үүсгэн байгуулагдсан өмгөөллийн нөхөрлөл бөгөөд иргэний болон захиргааны эрх зүйн чиглэлээр хууль зүйн цогц үйлчилгээг үзүүлдэг. Нөхөрлөл 2009 онд үүсгэн байгуулагдсан ба түүнээс хойш эдийн засгийн олон салбарт хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхийн зэрэгцээ нөхөрлөлийн хуульчид иргэний болон захиргааны эрх зүйн чиглэлээр өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлж байна.
 
Бид Монгол Улсын болоод олон улсын эрх зүйн орчинд үүссэн иргэний болон захиргааны эрх зүйн бүхий л асуудлаар хууль зүйн зөвлөх болон өмгөөллийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ хариуцлагатай, үнэнч байх зарчмыг өөрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим болгон ажилладаг. Манай нөхөрлөл үйлчилгээ үзүүлэхдээ нэн тэргүүнд үйлчлүүлэгчтэйгээ нягт холбоотой хамтран ажиллахыг эрмэлзэж, үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг нэн тэргүүнд тавьж ажилладаг болно.
 
Манай хуульчид Монгол Улсын хууль, эрх зүй, бизнесийн орчны талаар ахисан төвшний мэдлэгийг эзэмшсэн бөгөөд дотоод, гадаадын компани, хувь хүн, санхүүгийн байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллага гэх мэт олон төрлийн үйлчлүүлэгчдэд үйлчилгээ үзүүлж байна. Түүнчлэн манай хуульчид нарийн төвөгтэй, олон талт гэрээ, хэлцэл, мэргэжлийн ур чадвар шаардсан асуудлуудад хамгийн оновчтой хууль зүйн шийдлүүдийг олох, гардан ажиллах мэдлэгтэйн зэрэгцээ багаар ажиллах  болон бүтээлчээр ажиллах чадвартай болно.

БИДНИЙ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ


Үйлчлүүлэгч бол үйл ажиллагааны үндсэн цөм


ELB Partners хуулийн фирмийн эрхэм зорилго бол үйлчлүүлэгчийн хүсэл зориг, хууль зүйн хэрэгцээ шаардлагыг онцгойлон анхаарч, Хуульч – Үйлчлүүлэгчийн харилцааны үндсэн элементийг хадгалж, хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд, хамгийн үр өгөөжтэй байдлаар үйлчлүүлэгчдээ үзүүлэх явдал юм.


ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ


 Бүтээлч шийдэл


Манай нөхөрлөлийг сонгон бидэнтэй хамтран ажилласнаар бид таньд дараах төрлийн хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг үзүүлэх болно.

  • Зөвлөх үйлчилгээ: нэг удаагийн болон байнгын үйлчилгээ
  • Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх
  • Өмгөөлөл, шүүхэд төлөөлөх үйлчилгээ
  • Төрийн эрх бүхий байгууллагын өмнө төлөөлөх
  • Хууль зүйн орчуулга
  • Хууль зүйн сургалт, судалгаа  

МАНАЙ БАГ


Бид багаар ажилладаг


Манай нөхөрлөл нь мэргэшсэн хуульч, өмгөөлөгчдөөс бүрдсэн үндсэн багтай бөгөөд үйл ажиллагаагаа үргэлж хамтын зарчмын дагуу явуулдаг. Түүнчлэн олон төрлийн салбар эрх зүйгээр мэргэшсэн, туршлага бүхий зөвлөх хуульч нартай хамтран ажиллаж, өөрийн хуульч, өмгөөлөгчдийн хууль, эрх зүйн мэдлэгийг тасралтгүй хөгжүүлэх, шинэ зүйлд сургахад анхаарч ажилладаг болно.

Манай хуульчдын үндсэн багт Монголын Хуульчдын Холбоо болон Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүнчлэл бүхий хуульч, өмгөөлөгчид, мэргэшсэн зөвлөхүүд ажилладаг төдийгүй монгол, герман, англи, япон, хятад хэлний ахисан төвшний мэдлэгтэй хуульчид ажилладаг нь хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээг дотоодын болон гадаад улсын үйлчлүүлэгч нарт үзүүлэх боломжийг олгож байгаагаараа давуу талтай.