МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ


Өмгөөллийн "И Эл Би Партнерс" ХХН-өөс эрх зүйн салбарын гадаад хэл дээрх ном, сурах бичгийг Монгол хэлнээ орчуулах ажлыг санаачлан, амжилттай хэрэгжүүлж буй "Нийгэм, эрх зүйн хөгжлийн нийгэмлэг" ТББ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэн хамтран ажиллаж байна. Нийгэм, эрх зүйн хөгжлийн нийгэмлэг" ТББ-аас Клаус Адомэйт, Сюзаннэ Хэньшэн нарын бүтээл “Эрх зүйн онол” болон Г.К.Шварц, М.Вандт нарын бүтээл “Хуульд зааснаар үүсэх үүргийн эрх зүй - зөрчлийн  улмаас үүсэх үүрэг буюу гэм хорын эрх зүй” номуудыг амжилттай эрхлэн гаргалаа. 


Тус номуудтай холбогдох мэдээллийг www.buch.mn сайт болон 7007-9339 утаснаас авна уу.


 

 

 

БИДНИЙ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ

Үйлчлүүлэгч бол үйл ажиллагааны үндсэн цөм

ELB Partners хуулийн фирмийн эрхэм зорилго бол үйлчлүүлэгчийн хүсэл зориг, хууль зүйн хэрэгцээ шаардлагыг онцгойлон анхаарч, Хуульч – Үйлчлүүлэгчийн харилцааны үндсэн элементийг хадгалж, хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд, хамгийн үр өгөөжтэй байдлаар үйлчлүүлэгчдээ үзүүлэх явдал юм.

 


БИДНИЙ ТУХАЙ

Онцлог, давуу тал

ELB Partners хуулийн фирм нь бизнесийн бүх төрлийн үйл ажиллагаанд хууль зүйн цогц үйлчилгээг үзүүлдэг Монгол Улсын хууль зүйн нөхөрлөл юм. Манай нөхөрлөл нь 2009 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд өөрийн идэвхтэй үйл ажиллагааны үр дүнд өргөн хүрээ бүхий нарийн туршлагыг хуримтлуулан ажилласаар байна. үргэлжлүүлэх