ОЛЗВОЙН МАЙЦЭЦЭГ


Олзвойн МАЙЦЭЦЭГ 
Хуульч, Өмгөөлөгч
 

Олзвойн МАЙЦЭЦЭГ 

Хуульч, Өмгөөлөгч


Хууль зүйн бакалавр, LL.B (МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)


О.Майцэцэг нь Өмгөөллийн “И Эл Би Партнерс” ХХН-д 2013 оноос эхлэн ажиллаж байгаа бөгөөд хөрөнгө оруулалтын эрх зүй, иргэний эрх зүйн, захиргааны эрх зүй, компанийн эрх зүйн асуудлууд, компани нэгтгэх ба хувьцаа худалдан авах, үл хөдлөх хөрөнгө, газрын эрх зүй болон цагаачлалын эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн. Тэрээр гадаадын хөрөнгө оруулагч болон гадаадын хөрөнгө оруулалтай хуулийн этгээдэд визийн зөвшөөрөл, цагаачлалтай холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх, хуулийн магадлан шалгалт хийх болон иргэний эрх зүйн хэрэг маргаанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн шүүхэд маргаан шийдвэрлүүлэх туршлагатай. Майцэцэг нь Англи хэлтэй.