БИДНИЙ ТУХАЙ


Онцлог, давуу тал

ELB Partners хуулийн фирм нь бизнесийн бүх төрлийн үйл ажиллагаанд хууль зүйн цогц үйлчилгээг үзүүлдэг Монгол Улсын хууль зүйн нөхөрлөл юм. Манай нөхөрлөл нь 2009 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд өөрийн идэвхтэй үйл ажиллагааны үр дүнд өргөн хүрээ бүхий нарийн туршлагыг хуримтлуулан ажилласаар байна.

Бид үйлчлүүлэгчдээ Монгол Улсын болон олон улсын эрх зүйн орчинд бүхий л асуудлаар хууль зүйн үйлчилгээг үзүүлж, өндөр хариуцлагатай, үнэнч байх харилцааг гол болгон төвлөрч ажилладаг. Манай фирм дотоодод болон гадаадад хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэхдээ нэн тэргүүнд үйлчлүүлэгчтэйгээ нягт холбоотой хамтран ажиллахыг эрмэлздэг.

Манай хуульчид Монгол Улсын хууль, эрх зүй, бизнесийн орчны ахисан түвшний мэдлэгийг эзэмшсэн бөгөөд олон талын хууль зүйн үйлчилгээг дотоодын болон гадаадын компаниуд, иргэд, санхүүгийн байгууллагууд, төрийн болон төрийн бус байгууллагад үзүүлж, гүн гүнзгий дадлага, туршлага хуримтлуулсан. Мөн бид өөрийн орны эрх зүйн зохицуулалтыг олон улсын эрх зүйн практик, стратегитэй уялдуулж нарийн төвөгтэй, олон талт хэлцэл, мэргэжлийн ур чадвар шаардсан асуудлуудад хамгийн оновчтой шийдлүүдийг олж, гардан ажиллах мэдлэг, чадварыг эзэмшсэн.